Google adsense ortaklik sistemi kuralları ve şartları nedir

Adsense nedir?

Adsense onay verdiği sitelere gösterim tıklama bazlı reklam ortaklık sistemidir.

Adsense size para kazandırdıgı gibi kendiside kazanmaktadır adsensede en önemli kural ise tamamen kendi emeğinize dayalı özgün organik bir içerik hizmeti sunan web sitelerine onay vermesidir.

adsenseden par kazanmak için öncelikli siteniz seo uyumlu ve sade bir websiteniz varsa her türlü kabul oluyor.
Projelerinizi bu sisteme göre hazırlarsanız daha hızlı onay ve daha çok para kazanırsınız.

Adsense şartlarını okuyalım.
Hizmetleri kullanmak için başvuruda bulunarak, bir bireyseniz, en az 18 yaşında olduğunuzu beyan etmiş olursunuz.
 Mülklerinizde görüntülenen Reklamların aldığı geçerli tıklama sayısı, Mülklerimizde görüntülenen Reklamların aldığı geçerli gösterim sayısı veya Mülklerinizde Reklamların görüntülenmesiyle bağlantılı olarak gerçekleştirilen diğer geçerli etkinlikler için ödeme alacaksınız.
Muhtelif Hükümler
Sözleşmenin Bütünlüğü; Değişiklikler. Sözleşme, Hizmetleri kullanımınızla ilgili olarak aramızda yapılmış sözleşmenin bütününü oluşturur ve bu konuyla ilgili önceden ve eşzamanlı olarak imzalanmış her türlü sözleşmenin yerini alır. Bu Sözleşme, (i) Sözleşme’yi değiştirdiklerini açıkça ifade eden her iki tarafın da imzası alınmak suretiyle yazılı olarak veya (ii) Google’ın Sözleşme’yi değiştirmesinden sonra Hizmetleri kullanmaya devam etmeniz halinde, 4. Bölümde belirtilen şekilde değiştirilebilir.
Devir. Sözleşme kapsamındaki hiçbir hakkınızı devir veya temlik edemezsiniz.
Bağımsız Yükleniciler. Taraflar bağımsız yüklenicilerdir ve Sözleşme, aracılık, ortaklık veya ortak girişim ilişkisi oluşturmamaktadır.
Üçüncü Taraf Lehtarların Bulunmaması. 11. Bölümde belirtilen durum haricinde, bu Sözleşme, üçüncü taraf lehtarlar için hiçbir hak doğurmamaktadır.
Feragat Yasağı. 5. Bölümde belirtilen durum haricinde, iki taraftan birinin Sözleşme’nin herhangi bir hükmünü uygulamakta başarısız olması, feragat teşkil etmeyecektir.
Bölünebilirlik. Sözleşme’nin belirli bir şartının uygulanamaz olduğu anlaşılırsa, Sözleşme’nin geri kalanı geçerlilik ve etkisini tam olarak muhafaza edecektir.
Devamlılık. Bu AdSense Şartları’nın 7, 9, 10, 11, 13 ve 14. Bölümleri, Sözleşme’nin feshinden sonra da geçerli olmaya devam edecektir.
Amir Hukuk; Mahkeme Yeri. Bu Sözleşme’den veya bu Sözleşme’yle ilgili olarak doğan tüm davalar, Kaliforniya’nın yasaların uyuşmazlığı kuralları hariç tutulmak üzere, Kaliforniya yasalarına tabi olacak ve münhasıran ABD, Kaliforniya, Santa Clara County federal veya eyalet mahkemelerinde görülecektir. Taraflar, bu mahkemelerin yargılama konusunda özel yetkiye sahip olduğunu kabul etmiştir.
Mücbir Sebep. Taraflar, makul denetimleri dışındaki nedenlerle ortaya çıkan durumlardan (örneğin, doğal felaket, savaş nedeni veya terörizm, ayaklanma, istihdam koşulları, hükümet icraatları ve İnternet parazitleri) dolayı yetersiz ifalarından sorumlu tutulmayacaklardır.

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.